Dopravná akadémia Žilina, Rosinská cesta 2
+421 911 595 999
oans

Túto školu boxu založil PaedDr. Peter Jacura v máji v roku 2007.

Klub BOX SPORT ŽILINA sa venuje chlapcom aj dievčatám od veku 12 rokov, a to súťažne, rekreačne, kondične, výkonnostne, ale aj individuálne…

Klub BOX SPORT ŽILINA vznikol za účelom tréningov nielen pre borcov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá má záujem nesúťažne a nekontaktne venovať sa tomuto športu.

Šport ako taký učí pravidelnosti, disciplíne, učí prekonávať prekážky, dosahovať ciele, túžby a sny. Učí vyhrávať, ale i vedieť prehrávať. Lebo len ten kto dokáže uznať porážku, môže byť víťazom a šampiónom.